نظزیه منقد فیلم (بن تراویس): با وجود اینکه عناصر تهدیدکننده بسیار زیادی در فیلم مگ ۲: حفره وجود دارند که ممکن است این اثر را غرق کنند اما این دنباله ساخته بن ویتلی تلاش بسیار زیادی کرده تا با استفاده