نکته فیلم: فیلم تولد/تولد دوباره یک داستان جذاب و پرکشش است که به موضوعاتی مانند زندگی، مرگ، و قدرت مادری می پردازد. فیلم تولد/تولد دوباره پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی Independent Fi