نکته فیلم: خط داستانی فیلم با من حرف بزن شامل معماهای درگیر کننده‌ای است که سرنوشت شخصیت‌ها را از پیش نشان می‌دهند یا به ترتیب به داستان‌هایشان می‌پردازد. سکانس کانگورو جفت ای