فیلم پسر جدید که در دهه‌‌ی 1940 در کشور استرالیا روایت می‌شود، درباره‌ی پسر بچه‌ی 9 ساله‌ای است که سرپرستی ندارد و از بومیان منطقه به حساب می‌آید. این پسر بچ