کاستی ها یک کمدی درام عاشقانه اجتماعی است داستان فیلم درباره زندگی مردی است که دچار عدم تعهد به نامزدش می‌شود. بن، یک فیلمساز مبارز است که به همراه نامردش در کالیفرنیا زندگی می‌کند. میکو (نا