داستان فیلم عشق در نگاه اول درباره آشنایی اتفاقی دو جوان در پرواز نیویورک به لندن را روایت می‌کند. با اینکه در این ملاقات عشق در دل دختر جوانه می‌زند ولی با گم کردن یکدیگر در مقصد، همه چیز گ