فیلم یک میلیون مایل دورتر محصول مشترک آمریکا و مکزیک 2023 درباره استقامت، شجاعت و فداکاری برای به تحقق پیوستن رویای سفر به فضا. قهرمان این داستان خوزه هرناندز است، اولین کشاورز مهاجری که موفق شد به فض