در خلاصه داستان فیلم انیمیشن روزهای داگ: قرار کارل اینگونه آمده است کارل فردریکسون با اکراه موافقت می‌کند با یک خانم به سر قرار برود اما اصلا نمی‌داند قرار گذاشتن این روزها چگونه است. در این