فیلم ناندر فودور و خدنگ سخنگو براساس داستانی واقعی روایت شده است در سال 1935 میلادی یک روانشناس معروف در حوزه مسائل ماورایی به نام \"ناندور فودور\" تحقیقات خود را در مورد یک اتفاق عجیب در جزیره من Man و