فیلم مادر خوب، یک اثر جنایی است که هم در پی حل یک معما برمی‌آید و هم اینکه به‌دنبال خود تعلیق می‌آفریند. این فیلم از قواعد ژانری استفاده می‌کند و سعی دارد که در مسیری آشنا پیش برود