اتفاقات فیلم یک جن زدگی در ونیز پس از جنگ جهانی دوم و در ونیز جریان دارد که در شب یادگاران رخ می دهد که هرکول پوآرو قرار است از بازنشستگی و تبعید خودخواسته خارج شود و دوباره به دنیای جرم و جنایت بازگر