نکته فیلم: فیلم بچه‌های جاسوس آرماگدون یک ریبوت است؛ در این فیلم زوج تورس-تانگو ماموران مخفی هستند که جرأت ندارند حقیقت را در مورد حرفه خود برای فرزندانشان فاش کنند. اما خطری جدید والدین و فرزندا