سوسک آبی فیلمی اکشن، ماجراجویی و مهیج بر خلاف فیلم های مشابه خود که بر اساس فرمولی آشنا ساخته شده اند، تعریف نمی شود. آثار فرمولی با برخی اضافات و تفریق موفق می شوند خودشان باشند