در خلاصه داستان سریال مرداب اینگونه آمده است که قصه سریال مرداب در شهری کوچک واقع در تپه‌ها روایت می‌شود جایی که رازها و پیچیدگی‌هایی در سایه ارتباطات پنهان شده‌اند . هم اکنون می ت