نکته فیلم: روایتی از یک مادر مجرد جوان است که در ۱۷ سالگی فرزند خود را به دنیا می آورد و از پدر فرزندش، ایان جدا میشود. اکنون فلورا تنها با مکس نوجوان زندگی می کند. او برای گذران زندگی به طور پاره وقت