نکته فیلم: دراماتیک ترین بخش فیلم زمانی به تیتراژ پایانی می رسد که کاویزل مستقیماً در یک ویدیوی خاص مخاطب را مخاطب قرار می دهد. او اشاره می کند که این فیلم طولانی مدت با \"هر مانعی که می توانید تصور کن