در خلاصه داستان رسمی دیزنی پلاس آمده است: «سریال آسوکا پس از سقوط امپراتوری، داستان شوالیه سابق جدای آسوکا تانو را دنبال می کند که در حال بررسی یک تهدید در حال ظهور برای یک کهکشان آسیب‌پذ