02191079979
سریال آسوکا
ویژه
سریال آسوکا

سریال آسوکا

بروزرسانی در 1402/07/14
محصول آمریکا 2023 | قسمت هشتم منتشر شد
کارگردان: ریک فامویوا - دیو فیلونی

در خلاصه داستان رسمی دیزنی پلاس آمده است: «سریال آسوکا پس از سقوط امپراتوری، داستان شوالیه سابق جدای آسوکا تانو را دنبال می کند که در حال بررسی یک تهدید در حال ظهور برای یک کهکشان آسیب‌پذ

ستارگان سریال اکشن ماجراجویی آسوکا: رزاریو داوسون، ناتاشا لیو بوردیزو مری الیزابت وینستد ایمان اسفندی و دیوید تننت
خلاصه داستان: پس از سقوط امپراتوری کهکشان، آسوکا تانو، شوالیه سابق جدای، درباره تهدید تازه ای که متوجه یک کهکشان آسیب پذیر است تحقیق می کند...
 • قسمت اول | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت 480p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت اول | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش یک استاد و شاگرد |
 • قسمت دوم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت دوم | پخش و تماشای آنلاین | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش دو زحمت و دردسر |
 • قسمت سوم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت 480p | نسخه ریرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت سوم | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش سه زمان پرواز |
 • قسمت چهارم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت 480p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت چهارم | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش چهار جدای شکست خورده |
 • قسمت پنجم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت 480p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت پنجم | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش پنج مبارز سایه |
 • قسمت ششم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت ششم | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش شش دوردست |
 • قسمت هفتم | کیفیت 480p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت 720p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت 1080p | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت HQ_1080 | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت BLURAY | نسخه دوبله | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت 480p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هفتم | پخش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هفت رویاها و دیوانگی |
 • قسمت هشتم | کیفیت 480p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هشت جدای، جادوگر و ارباب جنگ |
 • قسمت هشتم | کیفیت 720p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هشت جدای، جادوگر و ارباب جنگ |
 • قسمت هشتم | کیفیت 1080p | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هشت جدای، جادوگر و ارباب جنگ |
 • قسمت هشتم | کیفیت HQ_1080 | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هشت جدای، جادوگر و ارباب جنگ |
 • قسمت هشتم | پحش و تماشای آنلاین | نسخه زیرنویس | رایگان | حجم مصرفی تمام بها | بخش هشت جدای، جادوگر و ارباب جنگ |
 • پیش نمایش
  کد امنیتی رفرش

  به ناحیه کاربری

  ساخت اکانت جدید

  ثبت نام در سایت

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  قبلا ثبت نام کرده ام!