نکته فیلم: رانی موکرجی احساسات یک مادر شجاع را به تصویر می‌کشد که از هیچ تلاش دریغ نمی کند تا کودک کوچکش را در امنیت و محافظت نگه دارد. اجرای او همه را احساساتی و کرد و هیچ حرفی باقی نگذاشت و خان