نکته فیلم: بازی های دوران کودکی اغلب به عنوان دروازه ای برای لذت بردن بی دغدغه عمل می کنند. اما در فیلم ترسناک آینده All Fun and Games ، این بازی ها تبدیل به گردابی از جهنم واقعی می شوند. این فیلم با