نکته سریال: مینی سریال«کانتیننتال: از جهان جان ویک رویدادهای دنیای واقعی، از جمله اعتصاب بزرگ زباله‌ها و افزایش قدرت اقتصادی مافیای آمریکایی را بررسی می‌کند.