هاچرسون نقش فرانکلین فاوستی، یک وبلاگ نویس فناوری را بازی می کند که قبل از نجات از یک حمله مخرب، مصاحبه ای با استاد فناوری و مخترع آنتون بورل (فریمن) انجام می دهد. فرانکلین پس از اینکه متوجه می شود حل