انیمیشن فقط فوق العاده یک انیمیشن خانوادگی است که خانوادگی بر اهمیت روابط بین والدین و فرزندان می ‌پردازد و اهمیت گفت گو بین خانوده و فرزندان را با دقت بسیاری بررسی می‌کند