فیلمبرداری اصلی فیلم اتاق کشتار در اوایل سال ۲۰۲۲ در نیویورک و نیوجرسی آغاز شد. با این وجود، به دلیل مشکلات آب و هوایی، فیلمبرداری تأخیر خورد و تاریخ پایان آن به اکتبر 2022 به تعویق افتاد. در جولای 20