ندای کمک Gandeevadhari Arjuna 2023 - فیلمی اکشن و هیجانی از سینمای تلگو جنوب هند با بازی وارون تج و ساکشی وایدا و نصیر با کارگردانی پراوین ساتارو ، فیلمی با داستانی متوسط ولی موسیقی و اکشن خوب برای دو