فیلم کالکتیو، مستندی تکان دهنده از یک فاجعه آتش سوزی در رومانی است که هم نامزد بهترین مستند و هم نامزد بهترین فیلم خارجی زبان اسکار ۲۰۲۱ شده است. مهمترین امتیازی که مستند Collective‌ برایمان دارد