نکته سریال: این اثر سریال بامزه و جذابی برای کودکان است. فضای کلی اثر فانتزی و رنگارنگ است و داستان هر قسمت هم طبق آرزوها، تصمیمات و تصورات بچه‌ها پیش می‌رود