نکته فیلم: فیلم سینمایی نجیب زاده «The Childe» که به طور ماهرانه‌ای برای برجسته کردن بازی‌های بدیع بازیگرانش، خونریزی نفس‌گیر در سکانس‌های اکشن‌ فیلم ، و اجرای سون