02191079979
شب های مافیا(زودیاک)
ویژه
شب های مافیا(زودیاک)

شب های مافیا(زودیاک)

بروزرسانی در 1402/07/30
یکشنبه ها | قسمت پایانی منتشر شد
کارگردان: محمد رضا رضائیان

شب‌های مافیا زودیاک با گردانندگی محمد بحرانی یک برگ برنده دارد و آن هم اجرای خوب و به اندازه و به دور از ادا و اطوار‌های خاص محمد بحرانی است. بحرانی با درک درست گردانندگی و توجه به روحیه ب

ستارگان شب های مافیا: زودیاک: پژمان بازغی، حمید عسکری، مهران غفوریان، بهرنگ علوی، کاوه آفاق، جواد خیابانی، مجتبی شفیعی، محمد دلاوری، نسیم ادبی، حدیث فولادوند و مریم مومن
خلاصه مسابقه: «شب های مافیا»، گیم شوی جذابی است که در آن یک قاتل سریالی به نام «زودیاک»، شهروندان و مافیای سیسیل را هدف قرار می دهد
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت اول | کیفیت 480p | حجم 980 MB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت اول | کیفیت 720p | حجم 1.4 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت اول | کیفیت 1080p | حجم 2.7 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت اول | کیفیت HQ_1080 | حجم 3.7 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت اول | کیفیت BLURAY | حجم 16.4 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوم | کیفیت 480p | حجم 897 MB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوم | کیفیت 720p | حجم 1.3 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوم | کیفیت 1080p | حجم 2.5 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوم | کیفیت HQ_1080 | حجم 3.4 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوم | کیفیت BLURAY | حجم 15.7 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت سوم | کیفیت 480p | حجم 877 MB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت سوم | کیفیت 720p | حجم 1.2 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت سوم | کیفیت 1080p | حجم 2.4 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت سوم | کیفیت HQ_1080 | حجم 3.3 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت سوم | کیفیت BLURAY | حجم 15.3 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت چهارم | کیفیت 480p | حجم 1.1 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت چهارم | کیفیت 720p | حجم 1.6 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت چهارم | کیفیت 1080p | حجم 3.1 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت چهارم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.3 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت چهارم | کیفیت BLURAY | حجم 19.9 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت پنجم | کیفیت 480p | حجم 1.1 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت پنجم | کیفیت 720p | حجم 1.6 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت پنجم | کیفیت 1080p | حجم 3.1 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت پنجم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.3 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت پنجم | کیفیت BLURAY | حجم 19.9 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت ششم | کیفیت 480p | حجم 1.2 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت ششم | کیفیت 720p | حجم 1.8 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت ششم | کیفیت 1080p | حجم 3.4 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت ششم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.7 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت ششم | کیفیت BLURAY | حجم 13.1 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هفتم | کیفیت 480p | حجم 1.0 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هفتم | کیفیت 720p | حجم 1.5 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هفتم | کیفیت 1080p | حجم 2.9 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هفتم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.0 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هفتم | کیفیت BLURAY | حجم 11.1 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هشتم | کیفیت 480p | حجم 953 MB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هشتم | کیفیت 720p | حجم 1.3 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هشتم | کیفیت 1080p | حجم 2.6 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هشتم | کیفیت HQ_1080 | حجم 3.6 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت هشتم | کیفیت BLURAY | حجم 9.9 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت نهم | کیفیت 480p | حجم 985 MB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت نهم | کیفیت 720p | حجم 1.4 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت نهم | کیفیت 1080p | حجم 2.7 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت نهم | کیفیت HQ_1080 | حجم 3.7 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت نهم | کیفیت BLURAY | حجم 10.3 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دهم | کیفیت 480p | حجم 1.2 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دهم | کیفیت 720p | حجم 1.8 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دهم | کیفیت 1080p | حجم 3.5 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دهم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.8 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دهم | کیفیت BLURAY | حجم 13.2 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت یازدهم | کیفیت 480p | حجم 1.1 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت یازدهم | کیفیت 720p | حجم 1.5 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت یازدهم | کیفیت 1080p | حجم 2.9 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت یازدهم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.0 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت یازدهم | کیفیت BLURAY | حجم 11.2 GB | قیمت 20000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوازدهم | کیفیت 480p | حجم 1.1 GB | قیمت 12000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوازدهم | کیفیت 720p | حجم 1.6 GB | قیمت 13000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوازدهم | کیفیت 1080p | حجم 3.2 GB | قیمت 15000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوازدهم | کیفیت HQ_1080 | حجم 4.4 GB | قیمت 18000 تومان
 • مسابقه شب های مافیا:زودیاک | قسمت دوازدهم | کیفیت BLURAY | حجم 12.1 GB | قیمت 20000 تومان
 • پیش نمایش
  کد امنیتی رفرش

  به ناحیه کاربری

  ساخت اکانت جدید

  ثبت نام در سایت

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد
  قبلا ثبت نام کرده ام!