نکته سریال: سریال ژن وی در دنیای سریال پسران جریان دارد و داستان نسل جوان و در حال آموزش ابرقهرمانان را به نمایش در می آورد.، این گروه تازه کار را نشان می دهد که در این آکادمی حضور دارند