نکته سریال: ماجرای تاریخی سریال کره ای عزیز ترین من واقعی است و تنها شخصیت‌های مختلف آن در سریال My Dearest ساخته ذهن نویسنده می‌باشد و بازیگران سریال هم به زیبایی توانسته‌اند از عهده ن