در بین انیمه های پاییز ۲۰۲۳، جای یک انیمه جنایی و رازآلود خالی بود که انیمه ران کامونوهاشی: کارآگاه دیوانه این جای خالی را پر کرده است. این سریال بر اساس یک مانگای شونن اثر آکیرا آمانو (Akira Amano) س