نکته سریال: سریال مگه تموم عمر چندتا بهاره؟ یک تجربه دیداری شنیداری جدید است که در فضای سینما، تلویزیون و نمایش خانگی ایران ارزشمند است، طنز آن بر اساس موقعیت و فضایی است که ساخته است و حد خود را می د