فیلم ماه سرکش - بخش اول: فرزند آتش Rebel Moon - Part One: A Child of Fire به کارگردانی زک اسنایدر در سال 2023 ساخته شده است. این فیلم محصول مشترک کشورهای آمریکا، سوئد، مجارستان، دانمارک و انگلیس