در خلاصه داستان فیلم رانندگی بدون حد و مرز the x treme rider اینگونه آمده است خواهر و برادری که به شدت برای درمان مادرشان به پول نیاز دارند. سپس برادر، که بدلکار است، ناگزیر باید با او درگیر شود&helli