در خلاصه داستان سریال هفت اینگونه آمده است که گروه جوان هفت با قتل یکی از اعضای گروه به دست مافیای مواد مخدر تصمیم به انتقام می گیرند و در این مسیر دچار بحرانی جدی می شوند. هم اکنون می توانید سریال هف