در خلاصه داستان فیلم سرقت هشتاد و هشت اینگونه آمده است که یک تبهکار نابغه تصمیم می گیرد پیش از آنکه به زندان برود یک گروه شامل کارمندان بانک تشکیل دهد تا چندین میلیون دلار به سرقت ببرد. هم اکنون می تو