در خلاصه داستان فیلم طلوع خورشید sunrise اینگونه آمده است که هنگامی که یک پلیس سابق به نام فالون به صحنه جنایتی وحشتناک باز می گردد، ساکنان یک شهر روستایی به زودی متوجه می شوند که این بازدیدکننده تاری