در خلاصه داستان فیلم آناتومی یک سقوط anatomy of a fall اینگونه آمده است که گروهی از همکلاسی ها فارغ التحصیلی خود را در مکانی دورافتاده جشن می گیرند که داستانی شوم در مورد آن روایت می شود. هم