در خلاصه داستان فیلم آندرداگز underdoggs اینگونه آمده است که Jaycen 'Two Js' Jennings یک ستاره حرفه ای سابق فوتبال است که به کف رسیده است. هنگامی که او محکوم به انجام خدمات اجتماعی مربیگری Underdoggs،