در خلاصه داستان فیلم ما ممکن است به یکدیگر صدمه بزنیم we might hurt each other اینگونه آمده است که گروهی از همکلاسی ها فارغ التحصیلی خود را در مکانی دورافتاده جشن می گیرند که داستانی شوم در مورد آن رو