در خلاصه داستان مینی سریال گریسلدا griselda اینگونه آمده است که داستان زندگی یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر به نام گریسلدا بلانکو که برای تامین نیازهای مالی خود یک کسب و کار بزرگ را ایجاد کرد و یکی از پرسو