در خلاصه داستان سریال پسری که جهان را قورت می دهد boy swallows universe اینگونه آمده است که ال نوجوان به همراه والدین و برادرش در شهر بریزبن زندگی می کند. پس از اینکه ال متوجه می شود مادرش در معرض خطر