ریلیتی شو جذاب و معمایی ناتو به کارگردانی مهدی صفی یاری در سال 1402 ساخته شده است. این ریلیتی شو محصول کشور ایران و در ژانر کمدی و مسابقه می باشد. محمد رضا علیمردانی اجرای این ریلیتی شو جذاب را بر عهد