در خلاصه داستان فیلم تی. آی .ام T.I.M اینگونه آمده است که ابی، دانشمند پروتز و همسر زناکارش، پل، با شروع کار برای شرکت فناوری پیشرفته Integrate، و توسعه یک هوش مصنوعی انسان نما - T.I.M، با زندگی خارج