در خلاصه داستان فیلم کی جی اف فصل یک K.F.G CHAPTER1 اینگونه آمده است یک شورشی سرسخت که علیه ظلم وحشیانه در کولار طلا فیلد قیام می کند و به نماد امید لشکریان مردم سرکوب شده تبدیل می‌شود... هم