در خلاصه داستان فیلم گل پیروزی بخش next goal wins اینگونه آمده است که بعد از آن که در سال 2001 تیم فوتبال ساموآ در برابر استرالیا با نتیجه‌ی 31 بر صفر شکست سختی را متحمل می شود و لقب ضعیف‌تر