در خلاصه داستان سریال ماموریت پس از مدرسه duty after school اینگونه آمده است که «ماموریت پس از مدرسه»، داستان دانش آموزان سال آخری دبیرستانی است که به جای آماده شدن برای رفتن به دانشگاه، آ