در خلاصه داستان سریال نفرین the curse اینگونه آمده است که زوجی جوان که به تازگی ازدواج کرده اند، تلاش می کنند صاحب یک فرزند شوند و در عین حال باید در برنامه جدید تلویزیونی خود بازی کنند، اما یک نفرین