در خلاصه داستان فیلم شوالیه تاریکی بر می خیزد the dark knight rises اینگونه آمده است که هشت سال پس از مرگ هاروی دنت با اجرای قانون دنت، تقریباً تمامی جرایم سازمان یافته ریشه کن شده است. جیمز گوردون که