در خلاصه داستان فیلم فامیلیا familia اینگونه آمده است که داستانی تکان دهنده که افرادی را به تصویر می کشد که در تلاش برای ایجاد یک \"خانواده\" هستند که بر تفاوت ها در شرایط غلبه می کنند... هم اکنون